Modelo: Lia Castellanos
D U A LI D A D
Reunión de dos caracteres o características distintos en una misma persona o cosa.

You may also like

Back to Top